Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu quân sự QS1, QS2 và QS3, Dự án thành phần xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ di chuyển các đơn vị Hải Quân thuộc Dư án đầu tư xây dựng mở rộng Khu bay - Cảng HKQT Cát Bi
Xem chi tiết
  • fanpage facebook
  • google plus
  • youtube chanel
  • chat skype