Dự án - công trình
Với hệ thống trang thiết bị đồng bộ và hiện đại, đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề, với tiêu chí hàng đầu là
Xem chi tiết
Với hệ thống trang thiết bị đồng bộ và hiện đại, đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề, với tiêu chí hàng đầu là
Xem chi tiết
Với hệ thống trang thiết bị đồng bộ và hiện đại, đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề, với tiêu chí hàng đầu là
Xem chi tiết
Với hệ thống trang thiết bị đồng bộ và hiện đại, đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề, với tiêu chí hàng đầu là xây dựng những công trình đạt chất lượng tốt, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.
Xem chi tiết

Định hướng phát triển

Ngày đăng: 11:32 - 19/04/2017
Lượt xem: 783
Cỡ chữ

* Chiến lược phát triển của Công ty là củng cố, kiểm toán và phát huy kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua. Đồng thời đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên cơ sở phát triển đã định, bền vững, phấn đấu doanh thu lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước khoảng 20% ÷ 30%.

* Đảm bảo đúng, đủ quyền lợi và dần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc công bằng, lành mạnh, chuyên nghiệp. Xây dựng văn hóa chuyên nghiệp, văn minh, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhằm thích nghi với những đòi hỏi ngày càng khắt khe của thời kỳ mới, thu hút nhân tài đáp ứng kịp thời sự phát triển của doanh nghiệp.

* Bổ sung ngành nghề kinh doanh từ lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là thi công xây lắp, Công ty đang tiến hành mở rộng phạm vi kinh doanh sang lĩnh vực mới như:

+ Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát

+ Thiết bị máy móc, ô tô,… kinh doanh vận tải

+ Khai thác và chế biến khoáng sản

+ Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng…

* Có chính sách đào tạo, nâng cao trình độ năng lực, có định hướng cho đội ngũ cán bộ đặc biệt là cán bộ quản lý.

* Liên danh, liên kết với các doanh nghiệp nhằm học hỏi kinh nghiệm, củng cố vị thế và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường xây dựng nói riêng và thị trường nói chung.

  • fanpage facebook
  • google plus
  • youtube chanel
  • chat skype